Welkom

GereedschwJB4In deze tijd van computertechniek kijken we vol bewondering naar wat onze voorvaderen konden maken met ‘primitieve’ middelen. Bij een groeiend aantal geïnteresseerden gaat de belangstelling verder dan wat er aan ‘oude ambachten’ is te zien op braderieën en jaarmarkten. Zij verdiepen zich in de historische aspecten van ambachtelijke beroepen en verzamelen dikwijls met veel enthousiasme gereedschappen die door een bepaalde beroepsgroep werden gebruikt. Sinds 1991 is de vereniging Ambacht & Gereedschap hun thuis.

Wij heten u van harte welkom op onze website. Hier willen wij een indruk geven van wat ‘A&G’ is en doet. Om de sfeer binnen de vereniging en de waarde van de onderlinge contacten te ervaren, is er echter maar één weg: lid worden! De bescheiden contributie zal hiervoor zeker geen barrière vormen.

A&G is weliswaar een Nederlandse vereniging, maar ook geïnteresseerden uit het buitenland  zijn van harte welkom. Onder de buitenlandse leden vormen Vlamingen de meerderheid. Gezien de gemeenschappelijke taal niet verwonderlijk. Bovendien kan  ook Vlaanderen bogen op een veelzijdige ambachtelijke traditie. Maar de internationale contacten reiken verder. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de goede betrekkingen met gelijkgestemde organisaties in diverse landen binnen en buiten Europa.