Welkom

In deze tijd van computertechniek kijken we vol bewondering naar wat onze voorvaderen konden maken met ‘primitieve’ middelen. Bij een groeiend aantal geïnteresseerden gaat de belangstelling verder dan wat er aan ‘oude ambachten’ is te zien op braderieën en jaarmarkten. Zij verdiepen zich in de historische aspecten van ambachtelijke beroepen en verzamelen dikwijls met veel enthousiasme gereedschappen die door een bepaalde beroepsgroep werden gebruikt. Sinds 1991 is de vereniging Ambacht & Gereedschap hun thuis.

Wij heten u van harte welkom op onze website. Hier willen wij een indruk geven van wat ‘A&G’ is en doet. Om de sfeer binnen de vereniging en de waarde van de onderlinge contacten te ervaren, is er echter maar één weg:lid worden! De bescheiden contributie zal hiervoor zeker geen barrière vormen.

A&G is weliswaar een Nederlandse vereniging, maar ook geïnteresseerden uit het buitenland  zijn van harte welkom. Onder de buitenlandse leden vormen Vlamingen de meerderheid. Gezien de gemeenschappelijke taal niet verwonderlijk. Bovendien kan  ook Vlaanderen bogen op een veelzijdige ambachtelijke traditie. Maar de internationale contacten reiken verder. Dit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in de goede betrekkingen met gelijkgestemde organisaties in diverse landen binnen en buiten Europa.

Voorjaarsexcursie 2015

Klik hier voor Foto’s

9 mei

De A&G voorjaarsexcursie gaat dit jaar naar het Nederlands Openluchtmuseum.

Op zaterdag 9 mei zijn we welkom in Arnhem waar medewerkers van het museum op enkele plaatsen in het park een presentatie zullen verzorgen.

In A&G Kroniek 49 kunt u er alles over lezen en tevens vinden hoe u zich voor deze bijzondere dag kunt opgeven.

 

Najaarsbijeenkomst 2014 groot succes!Klik hier voor alle foto’s

De najaarsbijeenkomst 2014 was een groot succes. Op de nieuwe locatie in Ede, was de bijeenkomst ruimer van opzet en dat kwam deze dag ten goede. Er heerste de gehele dag een uitermate gezellige sfeer. De ontvangst was uiteraard gastvrij en om 10.30 uur begon de algemene vergadering. Het bestuur bracht de verschillende agendapunten op een vaak ludieke wijze en de leden bleven tot het einde actief betrokken. Aan het einde van de vergadering had iedereen zijn woordje kunnen doen en enkele zeer goede suggesties zullen de volgende keer zeker gevolg krijgen.

Na de vergadering konden er verschillende stands bezocht worden. Zo kon men stands bezoeken betreffende moersleutels, Amerikaans gereedschap, leerbewerking en er was een heuse kuiperij ingericht. Vele vragen werden beantwoord door de standhouders. Altijd prachtig om de gereedschappen in de praktijk te ervaren.

Na een heerlijke lunch was het tijd voor de verkooptafels. Vele gereedschappen konden worden toegevoegd aan de verzameling. Hierna was het tijd voor de verloting en de veiling. Ook hier waren er vele gelukkigen die een prachtig item konden bemachtigen.

Al met al kunnen we spreken van een zeer geslaagde bijeenkomst!