Info

Bestuur:

Voorzitter Hein Coolen  

Hein
Secretaris Cees van der Graaf  

Cees
Penningmeester Jan Blaas  

ledenadministratie
Paul van de Lugt  

Leden Hans van Meijel 

Jo Jacobs

Contributie:

Leden € 22,50
Donateurs € 22,50           (minimumbijdrage)
Opzeggingen vóór 1 december via de penningmeester.
Bankrekeningnummer:
300741 t.n.v. Ambacht & Gereedschap, Rhenen
IBAN: NL 15 INGB 0000 300741
BIC: INGBNL2A

Redacties:

A&G Kroniek 

(voorheen Nieuwsbrief)
Verschijnt tweemaal per jaar
John Boele
nieuwsbrief@ambachtengereedschap.nl
Hein Coolen
redacteur
Gildebrief 

Verschijnt  jaarlijks
vacant
hoofdredacteur, grafisch coördinator
gildebrief@ambachtengereedschap.nl
Ric Bosmans
eindredacteur
John Boele
beeldredacteur, verslaggever

Fon van Oosterhout
redacteur, verslaggever

Hein Coolen
inhoudelijk coördinator

Commissies

Commissies en werkgroepen:

Boedelcommissie
Veilingcommissie
Evenementencommissie
Publiciteitscommissie
leden: Hein Coolen
Werkgroep Website
Leden: Jan Blaas, René Weijers, Rijk van den Bunt