Publicaties

Publicaties

Voorzien in de behoefte aan informatie van de leden is een belangrijk aspect van Ambacht & Gereedschap. Dit komt tot uitdrukking in specifieke onderdelen van de najaarsbijeenkomst, maar vooral ook in de verschillende publicaties van de vereniging.

Bij de publicaties van Ambacht & Gereedschap neemt de dikke Gildebrief een centrale plaats in. Dit fraaie, van kleurenfoto’s voorziene magazine in A4-formaat verschijnt eenmaal per jaar. Het staat boordevol met boeiende artikelen over gevarieerde onderwerpen, boekenrecensies, museumtips en andere zaken waarvoor de leden belangstelling hebben. Naast de Gildebrief komt tweemaal per jaar de A&G Kroniek uit, een in zwart/wit gedrukte nieuwsbrief, eveneens in A4-formaat. De A&G Kroniek bevat niet alleen informatie over de eigen verenigingsactiviteiten, maar ook over over bijvoorbeeld relevante exposities, beurzen en markten. Verder kent het blad enkele vaste rubrieken. Als de beschikbare ruimte (16 pagina’s) het toelaat, worden ook speciale artikelen geplaatst.  De derde activiteit van Ambacht & Gereedschap op publicitair terrein is het ondersteunen van uitgaven die hebben te maken met ambachten en gereedschappen. Soms geeft A&G dergelijke publicaties zelf uit.