Herdrukken van catalogi

Voor verzamelaars van oude gereedschappen zijn vroegere catalogi vaak een prachtige bron aan informatie. Helaas gelukt het maar weinigen om deze oude boekjes of folders in originele staat in handen te krijgen. Binnen de vereniging is gebleken dat heruitgaven bij de leden zeer worden gewaardeerd. Op dit moment zijn nog twee catalogi in voorraad. Dit zijn een catalogus uit 1891 van Nooitgedagt en een kleine prijscourant over gereedschappen voor figuurzagen. Drie eerder door A&G uitgegeven facsimiles zijn helaas helemaal uitverkocht. Het bestuur kijkt naar mogelijkheden voor een herdruk en naar catalogi die interessant zijn voor een nieuwe facsimile-uitgave. De beschikbaarheid en de financiële haalbaarheid speelt daarbij een grote rol. U kunt op deze pagina bekijken welke uitgaven bij onze vereniging beschikbaar zijn of waren. Nieuwe mogelijkheden worden dus bekeken. We zullen ons daarbij zeker laten leiden door signalen die we van de leden krijgen. We ontvangen graag suggesties of wensen.

Nooitgedagt

Heruitgave van een kleine ( 35 pagina‘s) catalogus uit 1891 van de firma J. Nooitgedagt. De eerste herdruk kwam in 1984 was een persoonlijk initiatief van onze voorzitter Hans Rode. Voor de schavenverzamelaar is dit een buitengewoon nuttig boekje. Zo staan er 79 verschillende profielvormen op ware grootte afgebeeld. De uitgave kwam tot stand met medewerking van de toen nog bestaande Koninklijke Fabrieken Nooitgedagt en Zonen, B.V. te IJlst.

Ledenprijs: € 5,00
Nietleden: € 7,50

Exclusief verzendkosten  Email

herdruk_nooitgedagt

Prijscourant figuurzagen

Op de najaarsbijeenkomst-2004 van de vereniging werd een antiek kistje geveild met daarin tientallen voorbeeldtekeningen voor figuurzagen. Naast deze patronen was er ook een prijscourant waarin allerlei artikelen staan aangeprezen voor het figuurzagen. In dit uit 1883 stammende dunne boekje (24 pagina’s) werd het figuurzagen voorgesteld als aangenaam en nuttig om de tijd door te brengen en geschikt voor “groot zoowel voor klein, voor heeren zoowel voor dames” Het kistje met inhoud was ons welwillend ter beschikking gesteld door het Sikkens Schildersmuseum te Sassenheim. Zie voor een uitgebreid verslag in ons tijdschrift Nr.27. Het was een leuke gelegenheid om van dit boekje een facsimileheruitgave te laten drukken.

Ledenprijs: € 1,00herdruk_figuurzagen1
Nietleden: € 2,50
Exclusief verzendkosten Emailherdruk_figuurzagen3

De volgende drie eerder uitgegeven facsimile van catalogi zijn helaas niet meer verkrijgbaar:

  • Hollandsch IJzermagazijn (rond 1910)
  • Jos. Harm Prijscourant-Modelboek 1913
  • Stanley Price List 1879