Onze vereniging

De vereniging bestaat sinds 1991 en is toentertijd opgericht om alle liefhebbers van het oude ambacht en de gereedschappen die gebruikt werden te organiseren. Sinds de oprichting is de vereniging gegroeid naar ruim 400 leden.

De activiteiten van de vereniging variëren van het organiseren van bijeenkomsten, organisatie van excursies, veilingen, verkooptafels en de deelname aan beurzen en fairs. Tevens is het uitbrengen van verschillende publicaties en boeken één van de veelgeprezen activiteiten.

Lid worden van onze vereniging heeft veel voordelen. Zo wordt U uitgenodigd op de verschillende bijeenkomsten. U mag deelnemen aan de veilingen en de verkooptafels. U krijgt één keer per jaar de uitgebreide Gildebrief. U krijgt de periodieke Kroniek toegestuurd en U krijgt een aanzienlijke korting bij aanschaf van boeken en publicaties. Wat wellicht nog het allerbelangrijkste is dat U kennis kunt delen en opdoen met andere leden. Dit kan tijdens de bijeenkomsten, maar ook in de zogenaamde expertisegroepen.

U kunt lid worden door uw gegevens hiernaast in te vullen en te verzenden. Zodra U de contributie ad € 22,50 aan ons heeft overgemaakt krijgt van onze ledenadministratie binnen enkele dagen een bevestiging toegestuurd. Heeft U vooraf nog vragen dan kunt u een mail sturen naar de ledenadministratie.

Het lidmaatschap bedraagt € 22,50 per jaar.  Opzeggingen vóór 1 december via de ledenadministratie.

Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar (= kalenderjaar) ingaat, is desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door het nieuwe lid verschuldigd. Reeds in het desbetreffende verenigingsjaar verschenen publicaties worden, indien nog voorradig, alsnog verstrekt.

Ledenadministratie:  Ria van den Bunt        administratie@ambachtengereedschap.nl


Bankrekeningnummer:
IBAN: NL 15 INGB 0000 300741 t.n.v. Ambacht & Gereedschap
BIC: INGBNL2A


Bestuur

Voorzitter:                            Hein Coolen (interim)       voorzitter@ambachtengereedschap.nl 

Secretaris:                           Sandra Hoekman               secretaris@ambachtengereedschap.nl

Penningmeester :               Rijk van den Bunt               penningmeester@ambachtengereedschap.nl

Bestuursleden:                   Jan Blaas                             boedelcommissie@ambachtengereedschap.nl

                                              Ben Boone

                                              Johan van Dijk

A&G Kroniek - verschijnt 2x per jaar              nieuwsbrief@ambachtengereedschap.nl

Redacteurs:                          John Boele

                                               Hein Coolen

Gildebrief - verschijnt 1x per jaar                     gildebrief@ambachtengereedschap.nl

Hein Coolen:                         Hoofdredacteur / Grafisch coördinator / Inhoudelijk coördinator

Ric Bosmans:                       Eindredacteur

John Boele:                           Beeldredacteur / verslaggever

Fon van Oosterhout:            Redacteur / verslaggever

Huub Steemers:                   Redacteur       

Commissies en werkgroepen


Boedelcommissie                   boedelcommissie@ambachtengereedschap.nl

Jan Blaas

Veilingcommissie                boedelcommissie@ambachtengereedschap.nl   

Jan Blaas

Evenementencommissie    voorzitter@ambachtengereedschap.nl

Hein Coolen

Publiciteitscommissie         nieuwsbrief@ambachtengereedschap.nl

Leden: Hein Coolen

Werkgroep Website              webmaster@ambachtengereedschap.nl

Leden: Jan Blaas, René Weijers, Rijk van den Bunt

Map
Info